Danh mục

Hỗ trợ hướng dẫn

Hỗ Trợ Hướng Dẫn

Mr Dũng   0332.574.333

Zalo, Gọi điện

Hỗ Trợ Hướng Dẫn

Mrs Bình   0385.888.247

Zalo, Gọi điện

Hỗ Trợ Hướng Dẫn

Ms Thanh   0879.888.247

Zalo, Gọi điện

Chuyên đề BT Vật Lý 4 mức độ vận dụng

599.000 VNĐ

  • Thầy cô cần file WORD liên hệ số điện thoại: 0879.888.247
  • Tài liệu, đề thi Hay và Chất lượng.
  • Tài liệu tải xuống định dạng file PDF.
  • Vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng.

Mô tả tài liệu

Chuyên Đề bài tập 4 mức độ vận dụng gồm 7 chuyên đề chính và tổng hợp các dạng bài tập theo 7 chuyên đề :

- CĐ 1 - DAO ĐỘNG CƠ (138 trang)

- 160 câu Dao động và sóng điện từ (46 trang)

- CĐ 2 - SÓNG CƠ - SÓNG ÂM (101 trang)

- 186 câu Sóng cơ và sóng âm (78 trang)

- CĐ 3 - ĐIỆN XOAY CHIỀU (160 trang)

-  360 câu Dòng điện xoay chiều (145 trang)

- CĐ 4 - DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ (74 trang)

- 160 câu Dao động và sóng điện từ (46 trang)

- CĐ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG (45 trang)

- 145 câu Sóng ánh sáng (46 trang)

- CĐ 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG (49 trang)

- 60 câu Lượng tử ánh sáng (21 trang)

- CĐ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (37 trang)

- 55 câu Hạt nhân nguyên tử (23 trang)

Tài liệu cùng thể loại